Przepowiednie na 2016 rok

Od zarania dziejów ludzie dzielą się na tych, którzy nie wierzą żadnym przepowiedniom, uważając, że przyszłość jest nieokreślona, i na tych, którzy chętnie przysłuchują się jasnowidzom. Bywają jednak momenty, kiedy nawet najbardziej zagorzały sceptyk miałby ochotę zajrzeć w przyszłość i zobaczyć, jakie niespodzianki przygotował mu los. Nie będziemy opowiadać się po żadnej ze stron, ale po prostu przedstawimy przepowiednie sławnych jasnowidzów i astrologów na nadchodzący 2016 rok. A na ich weryfikację nie trzeba będzie wcale długo czekać.

Apokalipsy nie będzie!

Już na wstępie należy uspokoić naszych czytelników-fatalistów, że ani jeden jasnowidz nie obiecuje w najbliższym czasie nadejścia Apokalipsy. Dlatego też przyszły rok, najprawdopodobniej, nie stanie się końcem świata. Niemniej jednak, poważne katastrofy, zarówno naturalne, jak i wywołane przez człowieka, mogą się w tym krótkim okresie zdarzyć.

Paweł Głoba

Przepowiednie Pawła GłobyTen genialny astrolog już od ponad 30 lat przedstawia dosyć dokładne prognozy na przyszłość. Według jego opinii, 2016 rok będzie znaczący praktycznie dla każdego kraju, chociaż, jak zwykle w jego polu widzenia znajdują się przede wszystkim światowe mocarstwa, od których zależy los planety. Warto przypomnieć, że na długo przed zdarzeniem, Głoba przewidział katastrofę czarnobylską. W dalekich latach osiemdziesiątych jasnowidz mówił o rozpadzie ZSRR, który nastąpił w 1991 r., przepowiedział też odejście Jelcyna i dojście do władzy Putina, a także rozpad

Ukrainy. Jeśli chodzi o rok 2016, Paweł Głoba zauważa, że wszyscy żyjemy ostatnio w okresie ważnych wydarzeń. Świat zmienia się momentami tak szybko, że ludzie nie zawsze są w stanie za tymi zmianami nadążyć. Według niego, w 2016 roku znacząco zmieni się geopolityczna mapa świata. Ekonomiczny i polityczny kryzys czeka USA i Unię Europejską. Następstwem tego będzie poważne osłabienie znaczenia UE. Przepowiednia Głoby mówi, że Unia w nadchodzącym roku będzie dosłownie „trzeszczała w szwach”.

Kraje członkowskie, jeden za drugim, zaczną opuszczać wspólnotę i nie będzie siły zdolnej powstrzymać rozpad. Pierwsza opuści Unię Wielka Brytania, a jej śladami pójdzie Hiszpania. Portugalia ogłosi bankructwo, kraje wrócą do walut narodowych, zamkną się ponownie granice dla ludzi nawykłych już do podróżowania bez wiz i paszportów. Głoba przepowiada spadek wartości amerykańskiego dolara w 2016 roku. Wzrośnie natomiast znaczenie chińskiego juana. Na tle światowego kryzysu ekonomicznego i finansowego Rosja nie utraci swojej pozycji. Astrolog przewiduje utworzenie w 2016 roku Unii Euroazjatyckiej. Według słów Głoby, w skład Unii wejdą co najmniej cztery państwa. Jak widać, przepowiednie Pawła Głoby są w pełni realne. O tym, czy się spełnią, dowiemy się już wkrótce.

Baba Wanga

Przepowiednie Baby WangiŚlepa bułgarska jasnowidząca praktycznie nigdy nie podawała dokładnych dat, jednak z jej przepowiedni można wybrać te, które będą się odnosiły właśnie do 2016 roku. Z największą trwogą mówiła jasnowidząca o konflikcie na Bliskim Wschodzie, który w pełni może przeistoczyć się w trzecią wojnę światową. Wanga nawet wskazywała na to, że największe niebezpieczeństwo może przyjść z Afganistanu, Iranu i Turcji. Znowu pobrzmiewa tutaj temat broni chemicznej, która może zostać wykorzystana.

Niewykluczone przy tym, że ucierpiałyby nie tylko kraje bezpośrednio zaangażowane w konflikt, ale i niektóre kraje europejskie. Cień wojny wisi nad światem, a głównym jej sprawcą mogą być Stany Zjednoczone. Dzisiaj to twierdzenie wydaje się być zrozumiałe samo przez się, jednak w połowie ubiegłego stulecia i nawet w latach dziewięćdziesiątych sytuacja światowa wyglądała zupełnie inaczej. Zapobiec nowej wojnie uda się wyłącznie dzięki zabiegom Chin i Rosji. Niszczycielski żywioł – tornado – przejdzie w 2016 roku nad USA. Ucierpią od niego wielkie obszary, a jedno z miast zostanie całkowicie zniszczone. Według słów Wangi będzie to wielkie miasto. Poza tym, jasnowidząca mówiła o ciele niebieskim, które upadnie w wody kontynentu europejskiego. Upadek wywoła zatopienie niektórych rejonów nadbrzeżnych i w rezultacie problemy dla ludzi tam żyjących.

Na szczególną uwagę zasługują przepowiednie sławnej Bułgarki dotyczące Ukrainy. Temu krajowi wieszczyła pogłębienie się w 2016 roku procesów kryzysowych. Punktem zwrotnym ma być „trzeci Majdan”, który rozpocznie się w pierwszej połowie roku. Jego skutkiem będzie zmiana obecnej władzy; na czele państwa staną ludzie, którzy spróbują opanować sytuację, jednocząc się z Rosją. Trzeba dodać, że Wanga nie twierdziła, że będzie to miało jakikolwiek związek z rosyjską interwencją. Ogólnie biorąc, do raju na Ziemi będzie wciąż daleko, jednak życie będzie przynosić coraz więcej powodów do optymizmu i wiary w lepsze jutro.

Nostradamus

NostradamusRymowane czterowiersze wielkiego Nostradamusa już nie raz odkrywały ludzkości tajemnice tego, co będzie. Jego przepowiednie sprawdzały się z zadziwiającą dokładnością. Co też ten prorok napisał o wydarzeniach z 2016 roku? Globalne kataklizmy naturalnego pochodzenia oraz krwawe wojny na Bliskim Wschodzie, o których wspomina Nostradamus, pochłoną wiele istnień ludzkich. Przeciwstawne interesy w tym regionie dwóch państw, a także sytuacja, kiedy ludzie w turbanach zaczną dosłownie zarzynać się, uwikłanie się w te spory wielu innych krajów, mogą, według przepowiedni Michela de Nostredame, przekształcić się w trzecią wojnę światową.

Ponadto, jak pisze prorok, pod koniec 2016 roku będzie miało miejsce zdarzenie, które wstrząśnie całym islamskim światem. Po nim rozpocznie się trzydziestoletnia wojna między chrześcijanami i muzułmanami. W jej wyniku na Ziemi pozostanie tylko jedna wiara. Jaka? – tego Nostradamus nie dopowiedział. Na 2016 rok Nostradamus przepowiada śmierć przywódcy jednego z państw. Może to zdarzyć się we Włoszech, w Grecji, Turcji, Macedonii albo Bułgarii. Za tym wydarzeniem nastąpi próba destabilizacji kraju i masowe akcje protestacyjne ludności.

Rozruchy zostaną stłumione, a ich przywódcy osądzeni. Jeśli chodzi o klimat i środowisko, to Nostradamus przepowiada w 2016 roku wielkie szkody wyrządzone przez powodzie. Od wodnego żywiołu najbardziej ucierpi Wielka Brytania, Czechy, Włochy i Węgry. Na skutek tego oraz częściowo z powodu użycia na Bliskim Wschodzie broni chemicznej, ludzie zaczną masowo migrować, głównie na północ. Z zadowoleniem należy stwierdzić, że wielki średniowieczny wizjoner dostrzegł w nadchodzącym roku nie tylko samo zło. Według niego, ludzie zainteresują się głębinami oceanów. Będą szukać metod ich opanowania, a nawet planować budowę podwodnych miast. W przepowiedniach Nostradamusa na 2016 rok można dopatrzeć się początku procesu odradzania się duchowych wartości, które stoją wyżej niż proste dążenie do materialnego dobrobytu, własnego spokoju i komfortu.

Wiera Lion

WieraSławna kazachstańska jasnowidzka powtarza, że przyszłość jest zmienna, dlatego przepowiednie na długie okresy są trudne i niepewne. Twierdzi, że mówi tylko o tych wydarzeniach, które są już postanowione, i na które nic nie może wpłynąć. Wypada jej wierzyć, jako że sprawdzalność tego, co przepowiada, jest bardzo wysoka. Na 2016 rok Wiera Lion przepowiada postępujący rozpad Unii Europejskiej. Trudne problemy unijne i brak rzeczywistych prób ich rozwiązania, oraz pozbawiona wizji polityka jej liderów, będą przyczyną zastanawiania się wielu krajów nad ewentualnym wyjściem ze wspólnoty. Światowa gospodarka będzie jeszcze mniej zależna od USA. Pogłębi się proces upadku autorytetu Stanów Zjednoczonych.

Powoli zacznie się od nich odsuwać Izrael, jednak polityka tego kraju jest na tyle chytra, że nie będzie to robione głośno i otwarcie. W wybuchach wulkanów w 2016 roku Wiera Lion nie widzi jednak nic mistycznego i fatalnego – one zawsze były i będą. Będą natomiast topnieć lodowce i zalewać nadbrzeżne regiony, a skala tej katastrofy będzie większa, niż w minionych latach. Kazachstańska Wanga używa często określenia „wielkie przejście”. Nazywa tak okres, w którym dojdzie do transformacji społeczeństwa. Wynikiem tego będzie powstanie społeczeństwa sprawiedliwego i wysoce etycznego. No cóż, perspektywy wyglądają obiecująco. Niech rok 2016 stanie się początkiem pozytywnych zmian. A my już wkrótce sami przekonamy się, który z jasnowidzów miał rację.

Jeżeli spodobał Ci się artykuł, to będzie nieziemsko, jeśli go ocenisz, skomentujesz, albo nawet udostępnisz znajomym.

438
×

Szukaj w serwisie

×