Planetoida Apophis Realne Zagrożenie Ziemi

Planetoida Apophis została odkryta w 2004 roku a swoją nazwę zawdzięcza demonowi ciemności, chaosu i zniszczenia wg mitologii egipskiej. Obiekt o średnicy 325±15 m i prędkości ponad 30,000km może być realnym zagrożeniem dla Ziemi w 2029 roku i ma być widoczny gołym okiem w Europie, Afryce i Azji.

Kiedy Apophis zbliży się do pola grawitacyjnego ziemi może zmienić tor lotu co może skutkować w przyszłych latach większym prawdopodobieństwem kolizji z Ziemią.  Siła uderzania była by olbrzymia, wyzwoliła by energię o 10 razy większą niż najpotężniejsza bomba termojądrowa. W skali Torino klasyfikuje się obecnie na 4 pozycji. Skala Torino: 10-stopniowa skala, według której NASA ocenia potencjalne zagrożenie

Planetoida Apophis

Obecnie w Internecie krąży wiele hipotez i możliwych ocaleń naszej matki Ziemi. Jedną z nich wysnuli Rosjanie iż nasza gwiazda jaką jest Słońce może wpłynąć na tor lotu planetoidy, ogrzewając ją po stronie słonecznej i ma to wpłynąć na jej obrót wokół osi i odparowane gazy mają spowodować efekt odrzutowy i w zależności od kierunku rotacji będzie to siła hamująca, albo przyspieszająca ruch.

Czyli w skrócie albo poleci w kierunku słońca albo oddali się od niego. I tu nasuwa się pytanie czy faktycznie tak będzie czy będziemy żyli niepewnie aż do roku 2036 gdzie owe zbliżenie planetoidy ma największe szanse zderzenia Ziemią. Mało tego w 2020 roku Rosjanie planują wysłać w kie­runku pla­ne­to­idy Apo­phis prób­nik zwany „cią­gni­kiem/traktorem" gra­wi­ta­cyj­nym, który ma wpłynąć na grawitację planetoidy krążąc wokół niej co spowoduje zmianę jej kursu i odsunie ją od Ziemi. Też ciekawe zamierzenie ale jak zawsze pozostaje teoria, która w praktyce zazwyczaj nie idzie w parze. Choć najnowsze doniesienia są bardziej realistyczne

Dokonując nowych pomiarów odległości asteroidy oraz prędkości jej linii widzenia, udało się dokładnie oszacować potencjalną kolizje. Praktycznie jest ona niemożliwa, 0,0000043 w dniu 13 kwietnia 2036 r., całkowite w ciągu najbliższych 100 lat: 0,0000074. Teoretycznie nie możemy jej wykluczyć – stwierdził Lance Benner z NASA

Według obecnych danych planetoida znajdzie się najbliżej Ziemi w piątek 13 kwietnia 2029 roku. Minie wtedy Ziemię w odległości 29470 km i będzie widoczna jako jasny punkt nad Pacyfikiem. Mogą wystąpić wówczas siły pływowe wywołane przez pole grawitacyjne ziemi.

Jeżeli spodobał Ci się artykuł, to będzie nieziemsko, jeśli go ocenisz, skomentujesz, albo nawet udostępnisz znajomym.

×

Szukaj w serwisie

×

Powyżej wpisz poszukiwane słowa